Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Radość dnia codziennego

Czcionka:

Celem terapii zajęciowej dla podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu jest przede wszystkim aktywizowanie mieszkańca do podejmowania działań aby jak najdłużej podtrzymać sprawność psychiczną i fizyczną, zapobieganie bierności i stagnacji, a także podtrzymanie kontaktów interpersonalnych i w miarę możliwości mieszkańca, aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie.

            Działania:

 1. Podejmowanie czynności intelektualnych:
 • rozwiązywanie prostych krzyżówek,
 • układanie puzzli,
 • układanie klocków,
 • zabawy w „kalambury”,
 • wymienianie owoców, warzyw, rzeczy na konkretną literę,

 1. Rehabilitacja funkcji poznawczych”
 • wyszukiwanie różnic na obrazkach,
 • przerysowywanie kształtu według wzoru,
 • ćwiczenia liter alfabetu – nazywanie, odszukiwanie konkretnej litery
 • uzupełnianie wyrazów brakującymi literami,
 • dokańczanie przysłów,
 • ćwiczenia na zegarze
 • rysowanie po śladzie, dokańczanie rysunków,
 • praca z kolorami – rozpoznawanie podstawowych barw,

 

 1. Trening orientacji w rzeczywistości:
 • czytanie gazet, wiadomości z prasy,
 • oglądanie programów informacyjnych i omawianie ich,
 • ćwiczenia aktualnej daty, pory dnia,
 • ćwiczenia daty urodzenia, imion osób najbliższych,

 

 1. Muzykoterapia:
 • śpiewanie piosenek, zabawy ruchowe przy muzyce, taniec, wystukiwanie rytmu, klaskanie,
 • słuchanie muzyki poważnej,
 • relaksacja,

 

 1. Trening pamięci:
 • ćwiczenia na spostrzegawczość – wyszukiwanie różnic między obrazkami, wyszukiwanie identycznych par,
 • układanie wyrazów, zdań z rozsypanki, układanie wyrazów z sylab, układanie wyrazów z liter
 • czytanie krótkich tekstów, zapamiętywanie jak najwięcej szczegółów, pytania do tekstu,
 • usprawnianie zdolności nazwania – podawanie nazw przedmiotów, nazywanie czynności, odgadywanie o jakim przedmiocie mowa po krótkiej charakterystyce,

 

 1. Terapia przez sztukę:
 • wyklejanie obrazków,
 • rysowanie kredkami,
 • malowanie farbami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Ergoterapia terapia poprzez pracę, polega na wykonywaniu czynności manualnych (np.   malarstwo, rzeźbienie, tkactwo, krawiectwo, wikliniarstwo, ogrodnictwo);

8. Arteterapia – terapia poprzez szeroko pojętą sztukę – muzykę, książki, teatr, taniec;

9. Estetoterapia – terapia poprzez kontakt z pięknym otoczeniem i przedmiotami (np. wyjścia do muzeum, spacery po lesie, chodzenie brzegiem morza);

10. Kinezyterapia – terapia poprzez ruch (np. gimnastyka, gry zespołowe, taniec i spacery);

11. Socjoterapia – terapia poprzez gry i zabawy w gronie innych uczestników oraz zajęcia mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych;

12. Zajęcia relaksacyjne – terapia wykorzystująca techniki relaksacyjne. Jej celem jest obniżenie napięcia nerwowego, złagodzenie objawów stresu, depresji, likwidacja stanów lękowych.

 

       W ramach terapii zajęciowej organizuje się warsztaty z różnych dziedzin sztuki, zajęcia o charakterze sportowym i integracyjnym. Do przykładowych należą:

 1. warsztaty rękodzieła artystycznego – podopieczni za pomocą różnych technik (tkactwo, decoupage, origami, haft, biżuteria) tworzą własne prace plastyczne, które potem wystawiane są w pracowni. Rozwijają w ten sposób swoje umiejętności manualne, uczą się precyzji, cierpliwości, a także wyciszają się;
 2. warsztaty plastyczne – uczestnicy malują i rysują doskonaląc swój warsztat oraz ucząc się wyrażania emocji poprzez sztukę;
 3. warsztaty teatralne – podopieczni przygotowują własne przedstawienie teatralne. Poprzez odgrywanie ról stają się wrażliwi na uczucia innych i lepiej radzą sobie z zadaniami wymagającymi współpracy;
 4. warsztaty poezji – polegają na czytaniu poezji, recytowaniu jej w obecności innych członków grupy, a także samodzielnym pisaniu wierszy;
 5. warsztaty integracyjne – uczestnicy zajęć wspólnie spędzają czas grając, bawiąc się, dyskutując. Służy to zacieśnieniu więzi między podopiecznymi, rozwijaniu zdolności komunikacyjnych oraz uwrażliwieniu na emocje i potrzeby innych.

Imieniny

Zegar