Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Czcionka:

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej
  w Trzebiechowie z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 1, 66-132 Trzebiechów, e-mail: dps@dps.trzebiechow.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Karolina Kochanowska, e-mail: k.kochanowska@dps.trzebiechow.pl.
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Zarejestrowane nagrania będą udostępniane odbiorcom jedynie w szczególnych przypadkach, a odbiorcami będą Dyrektor i Kierownicy Działów, osoby zainteresowane przy ewentualnych roszczeniach oraz organy prowadzące postępowanie.
 5. Dane z monitoringu będą przechowywane przez okres około 10 dni.
 6. Dane osób zarejestrowanych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Imieniny

Zegar