Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Czcionka:

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie jest Domem stałego pobytu, zapewniającym mieszkańcom całodobową opiekę. W naszym Domu znajdzie miejsce 105 osób przewlekle somatycznie chorych,
a także niepełnosprawnych fizycznie. Ponadto nasz Dom jest pozbawiony barier architektonicznych. Posiada windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pochylnie i przystosowane pomieszczenia sanitarne. Jest to idealne miejsce dla ludzi, którzy potrzebują fachowej opieki.

Oferujemy swoim podopiecznym usługi w zakresie potrzeb bytowych, gwarantując im miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież oraz środki utrzymania czystości. Nasze usługi obejmują udzielanie pomocy
w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację oraz niezbędną pomoc w załatwieniu spraw osobistych. Ponadto nasi mieszkańcy mają możliwość udziału w terapii zajęciowej, podnoszenia sprawności i aktywności, zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych, a także stymulowania nawiązywania, utrzymywania oraz rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem. Poza tym zapewniamy również działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańców
i umożliwienia podjęcia pracy terapeutycznej.

W naszym Domu prowadzimy usługi terapeutyczne takie jak psychoterapia, terapia pedagogiczna, muzykoterapia oraz terapia zajęciowa. Zapewniamy również usługi rehabilitacyjne takie jak fizykoterapia (galwanizacja, jonoforeza, diadynamik, światłolecznictwo, inhalacje pneumatyczne) oraz kinezyterapia (ćwiczenia przyłóżkowe – bierne, czynno bierne, pionizacja, nauka
i doskonalenie chodu). W gabinecie fizykoterapii prowadzone są kompleksowe ćwiczenia w UGUL-u, gimnastyka zespołowa, ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe oraz ogólno usprawniające.

Ponadto pracownicy podchodząc do każdego podopiecznego
w sposób indywidualny, szanując jego potrzeby, pomagają
w załatwianiu spraw osobistych jak również urzędowych,
w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, w podtrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem.

Możemy pochwalić się tym, że mury naszego Domu kryją w sobie nie lada perełkę – jedyne w Polsce dzieła Henry’ego van de Velde, który jak się okazało dopiero w 2003r., pozostawił w budynku Domu Pomocy Społecznej wspaniałe akcenty sztuki secesyjnej w postaci ornamentyki, mebli i innego wyposażenia wnętrz.

Imieniny

Zegar